Events 4/1/2021 - 4/30/2021

 • 1/4
  Thursday
  Velikonoční prázdniny
 • 2/4
  Friday
  Velký pátek
 • 3/4
  Saturday
 • 4/4
  Sunday
 • 5/4
  Monday
  Velikonoční pondělí
 • 6/4
  Tuesday
  Olympiáda z českého jazyka on-line
  09:00 - 11:40 krajské kolo, kategorie II., seznam žáků na Nástěnce (Tlá)
  "Rozvíjíme matematickou gramotnost"
  13:00 - 16:30 webinář
 • 7/4
  Wednesday
 • 8/4
  Thursday
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  10:00 - 12:00 Portus Prachatice
  Příprava k přijímacím zkouškám on-line
  14:00 - 14:45 osmileté gymnázium - MAT
 • 9/4
  Friday
  Termín doplnění klasifikačních údajů do Bakalářů
  14:00 všichni vyučující (u všech tříd kromě maturitních); TU zapíší podklady pro PR do Google Apps do pondělí 12. 4. 2021 do 12:00 hod.
 • 10/4
  Saturday
 • 11/4
  Sunday
 • 12/4
  Monday
  Ukončení zápisu podkladů pro PR do Google Apps
  12:00 třídní učitelé
  Pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí
  14:00 on-line; zápis diskuse J. Kovářová
 • 13/4
  Tuesday
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  08:00 - 10:00 Portus Prachatice
  "Rozvíjíme matematickou gramotnost"
  13:00 - 16:30 webinář
 • 14/4
  Wednesday
 • 15/4
  Thursday
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  12:00 - 14:00 Portus Prachatice
 • 16/4
  Friday
  Termín odevzdání třídních knih ke kontole
  vytištěné k pátku 9. 4. 2021
 • 17/4
  Saturday
 • 18/4
  Sunday
 • 19/4
  Monday
  Třídní schůzky
  v průběhu týdne
 • 20/4
  Tuesday
  "Reflexe holocaustu v české próze" - webinář
  13:00 - 16:00
 • 21/4
  Wednesday
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  10:00 - 12:00 Portus Prachatice
 • 22/4
  Thursday
  "Role pedagoga v kariérovém poradenství" - webinář
  08:30 - 15:30
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  10:00 - 12:00 Portus Prachatice
  "Třídním učitelem v postcovidové době" - webinář
  13:00 - 17:00 2. část
  "Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map" - webinář
  17:00 - 18:00
 • 23/4
  Friday
 • 24/4
  Saturday
 • 25/4
  Sunday
 • 26/4
  Monday
  "Motivace v době distanční výuky" - beseda v rámci prevence
  10:00 - 12:00 Portus Prachatice
 • 27/4
  Tuesday
 • 28/4
  Wednesday
  "Práce se třídou - dílna (motivace žáků)" - webinář
  13:00 Mgr. M. Veselá
 • 29/4
  Thursday
 • 30/4
  Friday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"