Plán akcí 1/1/2020 - 1/31/2020

 • 1/1
  Wednesday
  Nový rok
 • 2/1
  Thursday
  Vánoční prázdniny
 • 3/1
  Friday
  Vánoční prázdniny
 • 4/1
  Saturday
 • 5/1
  Sunday
  Lyžařský kurz na Špičáku
  sraz v 9:00 hod.na parkovišti před školou, odjezd v 9:30 hod.
 • 6/1
  Monday
  Prezenční seminář na hodnotitele SČ MZ - NEJ
  NIDV České Budějovice
  Lyžařský kurz na Špičáku
  Žáci, kteří na kurz nejedou, se učí takto: Štouralová - ve třídě 4.G, Kopecký, Viktorová a Vondráček - ve třídě 6.G; chlapci se budou účastnit tréninků s ostatními sportovci dle měsíčního plánu
  Provozní porada
  10:15 - 10:30 učebna 29 A
 • 7/1
  Tuesday
  Lyžařský kurz na Špičáku
 • 8/1
  Wednesday
  Lyžařský kurz na Špičáku
 • 9/1
  Thursday
  Lyžařský kurz na Špičáku
 • 10/1
  Friday
  Lyžařský kurz na Špičáku
  "Hravé aktivity ve výuce angličtiny II."
  09:00 - 15:00 seminář DVPP v Písku
 • 11/1
  Saturday
  Lyžařský kurz na Špičáku
 • 12/1
  Sunday
 • 13/1
  Monday
  "Řemesla a zvyky na Šumavě" - výukový program NPŠ
  07:45 - 09:20 v rámci Sed (Kr)
 • 14/1
  Tuesday
  Uzávěrka návrhů na Talent Jč kraje
  "Fokus Václava Moravce" - natáčení pořadu ČT
  09:25 zámek Zbraslav u Prahy; seznam žáků na Nástěnce, odjezd od školy po 1. vyučovací hodině
  Talentové přijímací zkoušky na obor gymnázium se sportovní přípravou
  10:00 - 12:00 učebna 29 A, tel 1
 • 15/1
  Wednesday
  Dějepisná olympiáda
  okresní kolo v Prachaticích, kategorie I. a II.; seznam žáků na Nástěnce
  Lingvistická olympiáda
  regionální kolo na FF UK v Praze (K. Bartůšková, 1.A)
  Talentové přijímací zkoušky na obor gymnázium se sportovní přípravou
  10:00 - 12:00 učebna 29 A, tel 1
  Schůzka ŘŠ s mluvčími tříd
  10:15 - 10:30 učebna 29 A
 • 16/1
  Thursday
  Konverzační soutěž z NEJ
  12:10 - 14:35 školní kolo, kategorie II.B, III.A, III.B (seznam žáků na Nástěnce); zúčastnění žáci mají 5. vyučovací hodinu volno na oběd
 • 17/1
  Friday
 • 18/1
  Saturday
 • 19/1
  Sunday
 • 20/1
  Monday
  Prezenční seminář na hodnotitele SČ MZ - NEJ
  NIDV České Budějovice
  Vyhlášení výsledků zeměpisné olympiády
  10:15 - 10:30 učebna 29 A
  Turnaj v basketbalu
  14:00 tel 2, výběr žáků - seznam na Nástěnce
 • 21/1
  Tuesday
  "Ptáci" - výukový program NPŠ
  třída 2.G + J. Kovářová; dívky - sraz v 8:30 hod. před budovou NPŠ, chlapci - odchod v 8:25 hod. od školy s J. Kovářovou
 • 22/1
  Wednesday
  Olympiáda z českého jazyka
  okresní kolo v Prachaticích, seznam žáků na Nástěnce
  Prezentace Zdravotně sociální fakulty JČU České Budějovice
  10:15 - 10:30 pro zájemce ze 3. a 4. ročníků; učebna 29 A
 • 23/1
  Thursday
  Porada ředitelů gymnázií
  České Budějovice
 • 24/1
  Friday
  Fyzikální olympiáda
  07:45 - 12:55 okresní kolo na VSG Vimperk, kategorie E, F - seznam žáků na Nástěnce
  Ukončení zápisu známek do třídních výkazů v Bakalářích
  13:00 absence k pátku 24. 1. 2020; TU zapíší podklady pro PR do Google Apps do pondělí 27. 1. 2020 do 13:00 hod.
 • 25/1
  Saturday
 • 26/1
  Sunday
 • 27/1
  Monday
  "Zajímavosti ze současné a klasické matematiky"
  seminář DVPP v Praze
  Ukončení zápisu podkladů pro PR v Google Apps
  13:00 třídní učitelé
  "Sportem a kulturou přes hranice" - setkání českých partnerů projektu
  14:00 České Budějovice
  Pedagogická rada - hodnocení 1. pololetí školního roku 2019/2020
  14:45 zápis diskuse H. Nová; vyučující 9. vyučovací hodiny ukončí výuku v 15:10 hod. (Fr, St)
 • 28/1
  Tuesday
  "Dopravní výchova" - beseda v rámci prevence
  08:35 - 09:20 Š. Schwarzová - Policie ČR; učebna 61 C
  "Dopravní výchova" - beseda v rámci prevence
  09:30 - 10:15 Š. Schwarzová - Policie ČR; učebna 58 C
  "Domácí násilí" - beseda v rámci prevence
  10:30 - 11:15 Š. Schwarzová - Policie ČR; učebna 13 A
 • 29/1
  Wednesday
  Matematická olympiáda
  okresní kolo v Prachaticích, kategorie Z9 (seznam žáků na Nástěnce)
  Konverzační soutěž z ANJ
  12:10 - 14:35 školní kolo, kategorie I.B, II.B a III. A (seznam žáků na Nástěnce); zúčastnění žáci mají 5. vyučovací hodinu volno na oběd
  "Romeo a Julie" - divadelní představení
  19:00 Divadlo na Vinohradech v Praze, odjezd od školy v 16:00 hod., předpokládaný návrat v 0:30 hod.
 • 30/1
  Thursday
  Třídnické hodiny - hodnocení 1. pololetí školního roku 2019/2020
  07:45 - 08:30
  Příprava prezentace projektů
  08:35 - 09:20 v učebnách podle rozpisu na Nástěnce
  Prezentace žákovských projektů v MěKS Vimperk
  09:45 - 12:05 vedoucí projektů odvedou žáky svého projektu do MěKS
 • 31/1
  Friday
  Pololetní prázdniny

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"